Dziś wójt Dariusz Franczak w obecności Marka Gąsiorowskiego gminnego inspektora ds oświaty wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego - Katarzynie Błaszczyk (Szkoła Podstawowa w Słupi), Urszuli Chałas-Bisialskiej (Szkoła Podstawowa w Osieku), Sylwii Ciulińskiej (Szkoła Podstawowa w Jeżewie) oraz Łukaszowi Wróblewskiemu (Szkoła Podstawowa w Słupi). Wszyscy dziś mianowani nauczyciele zdali egzamin przed komisją powołaną przez Wójta Gminy Zawidz 25 czerwca.