Scenariusz lekcji na zajęcia techniki dla klasy I G

szkoły specjalnej
opracowała: mgr Sylwia Majka


 

 Temat: Co to jest wynalazek? – najciekawsze i najważniejsze wynalazki.

 

 

Klasa: I G

Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne

Cele:

§         poznawcze:

-         uczeń wyjaśnia pojęcie „wynalazek”,

-         uczeń opisuje znaczenie powstawania wynalazków dla człowieka,

-         uczeń wyszukuje informacje o wynalazkach w dostępnych źródłach,

-         uczeń poprawnie posługuje się programem  WORD

 

§         wychowawcze:

-         uczeń współpracuje z rówieśnikami,

-         uczeń szanuje pomoce naukowe,

 

§         rewalidacyjne:

-         uczeń usprawnił koordynację wzrokowo – ruchową oraz spostrzegawczość poprzez wyszukiwanie informacji o wynalazkach,

-         uczeń usprawnił sprawność manualną poprzez pracę z komputerem.

 

Formy pracy: grupowa.

Pomoce:

Encyklopedie, sprzęt komputerowy, Internet, gazety, kredki, blok rysunkowy, nożyczki, klej.

 

Przebieg zajęć:

 

 1. Czynności wstępne: sprawdzenie obecności, przygotowania do zajęć, przedstawienie oraz zapisanie tematu lekcji.
 2. Zapoznanie i wyjaśnienie pojęcia „wynalazek”. Uczniowie podają przykłady znanych im wynalazków.
 3. Wypowiedzi uczniów na temat znaczenia wynalazków dla człowieka.
 4. Przedstawienie uczniom zadania: wykonanie książeczki dla biblioteki szkolnej                      o najciekawszych i najważniejszych wynalazkach. Będzie to praca zbiorowa, nad którą uczniowie będą pracować przez kilka najbliższych lekcji.
 5. Poinformowanie uczniów o pracy na dzisiejszych zajęciach. Zadaniem uczniów będzie zebranie i opracowanie materiałów do książeczki.
 6. Uczniowie dzielą się na dwuosobowe zespoły. Każdy zespół wybiera do przygotowania i opracowania jeden lub dwa wynalazki. Zadaniem uczniów jest zebrać materiały na temat wynalazków (encyklopedie, Internet, itp.), a następnie opracować je na komputerze z wykorzystaniem programu Word. Można do opracowania dołączyć ilustracje lub samodzielnie wykonane rysunki danego wynalazku.
 7. Przedstawienie i ocena wykonanych opracowań.
 8. Podsumowanie zajęć.

 

Scenariusz lekcji

na zajęcia techniki dla klasy I G szkoły specjalnej

 

 

Temat: Książeczka o wynalazkach.

 

 

Klasa: I G

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

Cele:

§         poznawcze:

-         uczeń wymienia niektóre wynalazki,

-         uczeń wyjaśnia znaczenie powstawania wynalazków dla człowieka,

-         uczeń poprawnie posługuje się programem  WORD

 

§         wychowawcze:

-         uczeń współpracuje z rówieśnikami,

-         uczeń szanuje pomoce naukowe i przybory szkolne,

-         uczeń dba o estetyczne wykonanie pracy,

 

§         rewalidacyjne:

-         uczeń usprawnił koordynację wzrokowo – ruchową, myślenie, pamięć i uwagę poprzez segregowanie opracowań o wynalazkach,

-         uczeń usprawnił sprawność manualną oraz spostrzegawczość poprzez składanie książeczki w całość.

 

Formy pracy: grupowa.

Pomoce:

Opracowane materiały o wynalazkach, kredki, blok rysunkowy i techniczny, nożyczki, klej.

Przebieg zajęć:

 

 1. Czynności wstępne: sprawdzenie obecności, przygotowania do zajęć, przedstawienie oraz zapisanie tematu lekcji.
 2. Przypomnienie i wyjaśnienie pojęcia „wynalazek” oraz podanie kilku przykładów znanych im wynalazków.
 3. Przypomnienie znaczenia wynalazków dla człowieka.
 4. Przedstawienie uczniom zadania: wykonanie książeczki dla biblioteki szkolnej                    o najciekawszych i najważniejszych wynalazkach,  z opracowanych przez uczniów materiałów informacyjnych.
 5. Uczniowie wspólnie wymyślają tytuł książeczki.
 6. Uczniowie dzielą się na dwa zespoły.

      Pierwszy zespół zajmuje się opracowaniem i przygotowaniem okładki i strony  

      tytułowej.

      Drugi zespół porządkuje wg właściwej kolejności zebrane materiały o wynalazkach.

 1. Przedstawienie i ocena wykonanej książeczki.
 2. Przekazanie książeczki pani bibliotekarce.
 3. Podsumowanie zajęć.