Drukuj

Ogólne informacje

 

 

 

Gmina Zawidz położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie sierpeckim. Gmina Zawidz jest gminą wiejską, której siedzibą jest miejscowość Zawidz Kościelny.

Gmina graniczy z mazowieckimi gminami wiejskimi – Gozdowo, Sierpc, Rościszewo w powiecie sierpeckim; Siemiątkowo w powiecie żuromińskim; Bielsk w powiecie płockim; Raciąż w powiecie płońskim oraz  gminami miejskimi – Bieżuń w powiecie żuromińskim i Drobin w powiecie płockim.

Gmina Zawidz jest największą terytorialnie gminą w powiecie sierpeckim i zajmuje teren 180,9 km2. Zamieszkała jest przez 6826 mieszkańców, będąc tym samym jedną z najludniejszych gmin wiejskich powiatu sierpeckiego.

W skład gminy wchodzi 49 miejscowości, tworzące 44 sołectwa. Do największych ludnościowo i powierzchniowo miejscowości należy – Zawidz, Słupia i Jeżewo.

Zawidz znajduje się na pograniczu Wysoczyzny Płońskiej w zachodniej jej części, a w środkowej części niecki brzeżnej Równiny Raciąskiej. Gmina jest przedzielona dwiema rzekami – Sierpenicą i Raciążnicą. Obie są rzekami nie spławnymi. Gminę zajmują w większości grunty orne ze słabymi glebami, a zalesienie gminy wynosi 11 %. Faunę gminy urozmaicają skupiska żurawi, poza tym występuje zwierzyna leśna, dając możliwość do funkcjonowania koła łowieckiego.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 10 łącząca Warszawę przez Toruń ze Szczecinem, pozwalająca na szybki dojazd do oddalonej o 110 km stolicy oraz 100 km Torunia. Od Płocka Zawidz dzieli 40 km, a Sierpc jest oddalony o 20 km. Przez Zawidz przebiega linia kolejowa Nasielsk - Sierpc - Toruń z dwiema stacjami na terenie gminy – Zawidz i Zawidz Kościelny.