Rada Gminy Zawidz

(kadencja 2014-2018)

 

Jarosław Giziński

Przewodniczący Rady Gminy Zawidz

Anna Mirosława Szpieg

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zawidz

 

Adam Banach

Witold Kazimierz Czarnecki

Mirosława Karwowska

Tadeusz Krajewski

Monika Maciejewska

Anna Ogrodniczak

Maria Henryka Organiak

Wiesława Henryka Różańska

Regina Wasilewska-Cichocka

Jan Zaborowski

Monika Zielińska

Paweł Ziółkowski

Sławomir Mirosław Żuchowski