Drukuj

Zespół Ludowy "Zawidzanie"

Zespół ludowy "Zawidzanie" podczas występu w skansenie w Sierpcu

 

Jedną z ważniejszych form podtrzymywania tradycji ludowej na terenie gminy Zawidz, obok rzeźbiarstwa jest Zespół Ludowy "Zawidzanie".

Powstał on w 2005 roku przy Gimnazjum w Zawidzu. Obecnie funkcjonuję przy Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu. Jego pierwszym choreografem była Jadwiga Chojnacka, którą zastąpiła Monika Żmijewska, a następnie Lidia Krzemińska. Od 2009 roku zespołem artystycznie opiekuję się Tomasz Panek. Zespół prezentuję różne tańce ludowe z terenu całej Polski, prezentując się przy tym w regionalnych strojach ludowych.

Zespołowi towarzyszy w koncertach i na festiwalach kapela ludowa, którą artystycznie kieruję Jarosław Giziński.

Do sukcesów Zespołu Ludowego "Zawidzanie" należy zaliczyć:

- III miejsce na I Mazowieckim Festiwalu Zespołów Ludowych
- wyróżnienie na Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” w 2008 roku
- prezentacja folkloru Mazowsza podczas Festiwalu Kultury Polskiej „Znad Issy”, organizowanego przez Wspólnotę Polską na Litwie w 2009 roku

Zespół ludowy wraz z kapelą ludowa uświetniają swoją obecnością wiele uroczystości wśród nich coroczne gminne dożynki.

W 2011 roku Zespół Ludowy nagrał wideo pt. "Na ludową nutę" - podsumowujący dotychczasową działaność artystyczną, który zrealizował między innymi w scenerii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Koncert zespołu "Zawidzanie"

https://www.youtube.com/watch?v=i336iqAUQCY

 

Zespół ludowy "Zawidzanie" podczas występu w MWM w Sierpcu

źródło: strona internetowa Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu