W budynku Urzędu Gminy w Zawidzu 27 lutego odbyła się konferencja połączona z panelem dyskusyjnym pt. "Kompleks sakralny w Zawidzu - przeszłość i przyszłość". Okazją do tego spotkania była rocznica 140 lat od powstania drewnianego kościoła pw. św Marcina w Zawidzu. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Gminy Zawidz, parafii pw. św. Marcina oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Urząd Gminy Zawidz reprezentował Dariusz Franczak wójt gminy Zawidz oraz Jarosław Giziński Przewodniczący Rady Gminy Zawidz. Zawidzką parafie ksiądz Józef Łozecki oraz  konserwator zabytków. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie pani Dorota Załęska. 
Spotkanie zarysowało możliwości związane z przyszłością jaką może czekać popadający w niszczenie przez warunki atmosferyczne zabytek znajdujący się w centrum Zawidza.