Drukuj

Andrzej Bartnicki

(fot. strona miasta Pułtuska)

urodzony 25 czerwca 1933 roku w Raczynie, zm. 16 marca 2004 roku w Warszawie. Jako mieszkaniec naszej gminy jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Zawidzu.  Historyk dziejów powszechnych, szczególnie przeszłości Stanów Zjednoczonych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - doktorat uzyskał w 1966 r., siedem lat później się habilitację. W 1977 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, cztery lata później profesora zwyczajnego.

Był członkiem: Polskiego Towarzystwa Historycznego. Założył Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Był redaktorem „American Studies” oraz zastępcą redaktora „Przeglądu Humanistycznego”.

Odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą.
Był twórcą i pierwszym rektorem dzisiejszej Akademii Humanistycznej w Pułtusku. W 2004 r. Bibliotece Głównej Akademii Humanistycznej nadano imię Andrzeja Bartnickiego.
 
Jerzy Bończak
 
(fot. strona fundacji WAM)\
Urodzony 25 maja 1928 roku w Zawidzu, zmarł 30 września 1988 roku w Warszawie. Generał brygady Wojska Polskiego, a także profesor medycyny - był dowódca Służby Zdrowia Wojska Polskiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w 1965 roku, habilitacja uzyskana w 1971 roku. Profesor nadzwyczajny od 1978  roku, od 1986 roku profesor zwyczajny. Autor wielu monografii i artykułów naukowych poświęconych epidemiologii. W 1975 roku był komendantem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1977 roku generał brygady.  

Był założycielem i redaktorem naczelnym "Problemów Sanitarnych", a także zastępcą redaktora naczelnego "Zdrowia Publicznego".

Członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, Rady Ochrony Środowiska, Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.