Drukuj

Osadnictwo tych terenów w czasach prehistorycznych od strony Płocka Słupia - Szumanie - Jeżewo - Zawidz - Kosemin - Osiek, koncentrując życie osadnicze w rozwidleniu dwóch rzek Sierpienicy i Raciążnicy.

W średniowieczu Zawidz i pobliskie miejscowości wchodziły w skład krainy historycznej - MAZOWSZE, położone na ZIEMI PŁOCKIEJ.

1240 - pierwsza wzmianka o miejscowości z terenu gminy Zawidz - Petrykozy (Potrukosii)

1254 - wzmiankowana jest po raz pierwszy Słupia (Sluph)

1350 - pierwsza znana wzmianka z dokumentu w którym wymieniana jest miejscowości Zawidz (Zavicz)

1373 - wzmiankowany jest Osiek (Ossyek) 

1379 - po raz pierwszy wzmiankowane jest Jeżewo (Yeschewo)

1410 - do Jeżewa przybywają wojska polsko - litewskie pod wodzą Króla Władysława Jagiełły. W Jeżewie król ostatecznie odrzucił możliwość zawarcia pokoju. 

        - właściciele Zawidza Jan i jego brat Wojciech z Nagórek, uczestniczą w zajęciu zamku w Działdowie po ponownym przejęciu przez Krzyżaków dostają się do niewoli, z ktorej uwalnia ich król Jagiełło wracający z wojskiem z Malborka.

1419 - Trojan z Grąbca otrzymuję od króla Władysława Jagiełły wieś Orłów, jako wynagrodzenie za przeprowadzenie wojsk polsko - litewskich do ziemi Zakonu Krzyżackiego.

1739 - w wyniku wyroku sądu w Sierpcu postawiono w dzielnicy żydowskiej słup, który miał przypominać kradzież Najświętszego Sakramentu z kościoła w Jeżewie, którego dokonał członek tej społeczności.

1831 - mieszkańcy miejscowości gminy Zawidz brali udział w Powstaniu Listopadowym

1863 - w Koseminie dochodzi do potyczki podczas Powstania Styczniowego.

XIX w. - mieszkańców dziesiątkuję cholera

1906 - powstaje OSP Zawidz

1939 - Marian Dobies mieszkaniec Słupi brał udział w obronie Westerplatte

1942 - powstaje Armia Krajowa na czele której na terenie gminy staje Leon Obrębski ps. "Sokół"

       - w Warszawie powstaje Komunistyczna Patia Polski jednym z jej założycieli był Zygmunt Wolski, mieszkaniec Grąbca.

1946 - w centrum Zawidza funkcjonariusze UB zamordowali Franciszka Łazowskiego prezesa powiatowego PSL 

1956 - powstają pierwsze artykuły naukowe o Zawidzkiej Rzeźbie Ludowej

1973 - powstała Gmina Zawidz

1990 - pierwsze wolne wybory samorządowe w gminie Zawidz