20 listopada br. Wójt Gminy Dariusz Franczak przekazał sprzęt ratowniczy jednostkom OSP Słupia i OSP Zawidz zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W spotkaniu uczestniczył zastępca dowódcy JRG Sierpc mł. bryg. Waldemar Goczyński, który pogratulował jednostkom otrzymanego sprzętu oraz wyraził nadzieję, że jego wykorzystanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.