Dziś w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Zawidz - ostatnia w kadencji 2014-2018. Na sesji przyjęto uchwały dotyczące opłaty targowej, podatku rolnego, zmian w statucie Gminy Zawidz - powołującą Komisję skarg, wniosków i petycji, a także wyrażenie zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej w Zawidzu to europejskiego programu współpracy miedzynarodowej. Sesja była okazją do podsumowań i podziękowań których dokonał Dariusz Franczak Wójt Gminy Zawidz. Podsumował najważniejsze inwestycje, podziękował wszystkim radnym. Do podziękowań przyłączyli się obecni na sesji dyrektorzy gminnych szkół. Sesję zakończyło wręczenie symbolicznych prezentów w postaci długopisów od Wójta Gminy Zawidz i Przewodniczącego Rady Gminy Zawidz - Jarosława Gizińskiego dla wszystkich obecnych radnych.