Rada Gminy Zawidz 28 czerwca udzieliła absolutorium Dariuszowi Franczakowi Wójtowi Gminy Zawidz za wykonanie budżetu za rok 2017. Ponadto radni podczas sesji przyjęli uchwały dotyczące udzielenia pomocy powiatowi sierpeckiemu na realizację projektu "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego" oraz wyrażającą zgodę na przystąpienie Szkoły Podstawowej w Zawidzu do projektu Erasmus+.

36294277 1795752800508380 6903724951212130304 o

36306540 1795752600508400 2971269409143783424 o