24 czerwca Dariusz Franczak Wójt Gminy Zawidz na zaproszenie Andrzeja Nadrowskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżewie wziął udział wraz z Markiem Gąsiorowskim Inspektorem ds Oświaty i Magdaleną Kowalską skarbnik gminy udział w zjeździe absolwentów jeżewskiej szkoły. Udział w tym wyjątkowym święcie wzięli także radni naszej gminy z Jarosławem Gizińskim Przewodniczącym Rady Gminy. Wśród zaproszonych gości był Waldemar Olejniczak - Poseł, Grzegorz Gańko - Prezes OSM Sierpc. Pomszy świętej odprawionej w miejscowym kościele, zaproszeni goście i absolwenci przeszli w pochodzie do szkoły. Tam oprawę muzyczną zagwarantowali uczniowie jeżewskiej szkoły. Był to czas na podziękowania dla wszystkich, którzy tworzyli i wspierali szkołę. Wójt Gminy Zawidz uhonorował specjalnymi stypendiami dwie uczennice jeżewskiej szkoły, które wyróżniają się w sposób szczególny swoim talentem sportowym. Wójt Dariusz Franczak oprócz podziękowania ze strony Dyrektora Nadrowskiego za swoje wsparcie dla rozwoju jeżewskiej placówki oświatowej, od krajowych władz związku tenisa stołowego otrzymał brązowy krzyż zasługi. Uroczystość zakończył występ artystyczny młodzieży oraz zwiedzanie szkoły przez absolwentów, którzy przyjechali do Jeżewa nie tylko z kraju, ale i z zagranicy.