Gmina Zawidz uzyskała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 42 603,21 zł na program usunięcia szkodliwego azbestu. Z dofinansowania skorzysta 68 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. Z gminy zostanie wywiezione ok. 195 ton tego szkodliwego produktu. Obecnie Urząd Gminy Zawidz jest na etapie podpisywania umowy z wykonawcą tego projektu.