Wójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak wraz z Leszkiem Brodowskim -zastępcą Wójta i Dyrektorem Gminnego Zakładu Komunalnego Michałem Mrożewskim uczestniczyli w oddaniu do użytku 6 zmodernizowanych przepompowni ścieków rozlokowanych na terenie Zawidza. Modernizacja była konieczna ze względu na zły stan całej instalacji ściekowej. Jest to fragment wielkiej inwestycji realizowanej przez Gminę Zawidz skoncentrowanej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Zawidzu - wartość całej inwestycji wynosi, aż 3 800 000 zł.