27 kwietnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Zawidz. Rozpoczęła ją wyjątkowa uroczystość, ponieważ grono Honorowych Obywateli Gminy Zawidz powiększyło się o nowego wyróżnionego tym tytułem. Ksiądz kanonik Włodzimierz Załęski od dziś na wniosek Dariusza Franczaka Wójta Gminy Zawidz został przez Radę Gminy uznany za Honorowego Obywatela Gminy Zawidz. Tytuł ten otrzymał za swój wkład w rozwój gminy - był mi. in. inicjatorem budowy nowej świątyni w Zawidzu. Po tej podniosłej uroczystości radni podjęli uchwały co do podziału gminy na obwody do głosowania, udzielenia wsparcia dla powiatu sierpeckiego i dotyczące spraw oświatowych.