26 kwietnia Dariusz Franczak wraz z Jarosławem Gizińskim Przewodniczącym Rady Gminy i Markiem Gąsiorowskim Gminnym Inspektorem ds Oświaty uczestniczyli w "Abiturkach", czyli pożegnaniu klas maturalnych zawidzkiej szkoły średniej - Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. Uczniowie za swoje wyniki naukowe otrzymali od Wójta Gminy Zawidz stypendia. W swoim przemówieniu Dariusz Franczak zwracając się do uczniów podziękował za ich dotychczasową pilną naukę, życzył dobrze zdanej matury oraz dostania się na wymarzone uczelnie. Wójt podziękował także rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci przez cały okres edukacji. Zapewnił także, że gmina jako organ prowadzący szkołę nadal będzie wspierać placówkę, tak aby dalej się rozwijała. Uczniowie podczas uroczystości podziękowali rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i władzom samorządowym. I w zabawny sposób podsumowali swój czas nauki w szkole w Zawidzu. Wszystkim maturzystom życzymy zdanych egzaminów.