28 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Zawidz. Obrady rozpoczęło złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających - Wojciecha Gajewskiego. Następnie zreferowano wnioski z posiedzeń gminnych komisji oraz wójt Dariusz Franczak przedstawił informację o swoich działaniach pomiędzy sesjami. Radni podczas obrad przyjęli uchwały dotyczące między innymi: podziału gminy na okręgi wyborcze, ustanowienia funduszu sołeckiego w 2019 roku, udzielenia pomocy finansowej powiatowi sierpeckiemu i gminie Załuski.

29594692 1680729055344089 7741468168374276475 n

29354623 1680729208677407 7631421974946372088 o