W poniedziałek, 8 stycznia br., w obecności wójtów gmin: Zawidz, Kuczbork, Rościszewo, Załuski, Gozdowo i Mała Wieś podpisano umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, solarnych i przyłączy pieców na biomasę w ramach projektu OZE.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 55 szt. instalacji solarnych i 408 szt. instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w ramach projektu pod nazwą „Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu - Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych [konkurs nr. RPMA.04.01.00-IP.01-14-051/17]. KWOTA ZAMÓWIENIA: 10 627 727,00 brutto. W procedurze przetargowej jako wykonawcę wyłoniono konsorcjum polskich firm ML SYSTEM i BVTECH z Rzeszowa. Termin wykonania przyłączy - do 31 lipca br.

Za dostawę i montaż 49. kotłów na biomasę na terenie gmin: Załuski, Kuczbork-Osada, Zawidz Kościelny w ramach projektu odpowiedzialna będzie firma BUDMET NOCOŃ (kwota brutto zamówienia 650 041,00 PLN). Terminy realizacji - do 30 kwietnia br.

Na terenie naszej Gminy zostanie wykonanych 81 szt. instalacji fotowoltaicznych, 5 szt. instalacji solarnych oraz 8 kotłów na biomasę. Kwota dofinansowania wynosi 80%!

26219131 1597062097044119 7307349526375402147 n