3 września VII Dożynki Powiatowo - Gminne odbyły się w tym roku w Zawidzu. Gospodarzem uroczystości był Dariusz Franczak - Wójt Gminy Zawidz oraz Jan Laskowski - Starosta Sierpecki. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, podczas której dziekan sierpecki ks. Sławomir Zalewski poświęcił chleb oraz wieńce dożynkowe. Po nabożeństwie orszak dożynkowy przeszedł z kościoła parafialnego ulicami Zawidza na plac przed Urząd Gminy w asyście orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu. Przed sceną ustawiono wszystkie wieńce dożynkowe, które przygotowano na tą uroczystość. Swoje wieńce wystawiły: KGW Młotkowo, mieszkańcy wsi Jaworowo Lipa, Kolonia, Kłódź, sołectwo Nowe Zgagowo, sołectwo Osiek, KGW Milewo oraz spoza gminy Zawidz: sołectwo Bledzewo, sołectwo Dziki Bór, gmina Rościszewo, mieszkańcy wsi Bożewo, KGW Bonisław, KGW Lelice, KGW Dzięgielewo, KGW Rychrcice, KGW Rękawczyn i sołectwo Ligówko. Starostami tegorocznych dożynek zostali - Agnieszka Paciuszkiewicz prowadząca wraz z mężem gospodarstwo w Rekowie oraz Michał Myśliński posiadający gospodarstwo rolne w Koseminie. Starości przekazali chleb dożynkowy na ręce gospodarzy dożynek czyli wójta gminy Zawidz i starosty sierpeckiego. Chleb dożynkowy został podzielony pomiędzy wójtów wszystkich gmin powiatu sierpeckiego. 

W dalszej części uroczystości gości przywitali w imieniu rady powiatu sierpeckiego - Jan Rzeszotarski a w imieniu Rady Gminy Zawidz wiceprzewodnicząca - Anna Szpieg. Po oficjalnym przywitaniu przyszedł czas na przemówienia gospodarzy dożynek - Wójt Gminy Zawidz oraz starosty sierpeckiego. W słowach skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy Dariusz Franczak Wójt Gminy Zawidz mówił o szacunku jaki należny się tym wszystkim, którzy codzienną swoja praca w gospodarstwach przyczyniają się do powstawania corocznych plonów, a tym samym nie zapominają o kultywowaniu tradycji przodków. 

"Szanowni Rolnicy! W dniu Waszego święta plonów z wdzięcznością chylę przed Wami czoło. Dziękuję za chleb codzienny i produkty ofiarowane nam wszystkim. Zawdzięczamy to Waszej ciężkiej pracy. Jestem świadom Waszego trudu i poświęceń. W imieniu własnym oraz wszystkich radnych gminy Zawidz, dziś oddaję Wam należyty szacunek i dziękuje z całego serca." - mówił podczas swojego przemówienia Dariusz Franczak - Wójt Gminy Zawidz. 

Po przemówieniach przystąpiono do wręczenia wyróżnień. Honorową odznakę "Zasłużony dla Rolnictwa" otrzymali wyróżnieni rolnicy wskazani przez wójtów z każdej z gmin powiatu sierpeckiego - z gminy Zawidz wyróżnieni zostali - Cezary Krupiński, Izabela Kluska, Artur Sochocki i Mirosław Kalkowski. W dalszej cześć przystąpiono do wręczenia nagrody powiatu sierpeckiego "Agricola Sierpcensis - Terrae Filius, którego laureatów wyłoniono w trzech kategoriach - Rolnik Roku, Młody Rolnik oraz Najlepszy Sołtys. Wyróżnienie w kategorii Rolnik Roku przypadło w gminie Zawidz Józefowi Staniszewskiemu, natomiast w kategorii Młody Rolnik nagrodę otrzymał Michał Asztemborski z gminy Sierpc. W tej kategorii nominowany z terenu gminy Zawidz był Arkadiusz Cecelski. Za najlepszego sołtysa jury konkursu uznało Cezarego Krupińskiego ze wsi Zawidz Mały. 

Dożynki powiatowe były także okazją do podsumowania powiatowego pleneru malarskiego zatytułowanego "Powiat sierpecki pędzlem malowany". W tematyce konkursowej powstały podczas pleneru prace, które przedstawiały zabytki z terenu naszej gminy. Wszyscy twórcy biorący udział w plenerze zostali wyróżnieni. 

Za najładniejszy wieniec dożynkowy w ramach konkursu "Ekologia w rolnictwie: jury w składzie Juliusz Gorzkoś, Aldona Kowalska i Marek Przanowski, uznało ten wykonany przez Koło Gospodyń wiejskich w Młotkowie. Drugie miejsce przypadło Koło Gospodyń wiejskich w Dzięgielewie, natomiast trzecia pozycja sołectwu Bledzewo. Komisja konkusowa postanowiła przyznać także wyróżnienia które przypadły: Kołu Gospodyń z Lelic, Rękawczynie, i sołectwom w Osieku i Nowym Zgagowie. 

Na koniec oficjalnych uroczystości podziękowano sponsorom dożynek. W dalszej części przystąpiono do zabawy dożynkowej. Gościom czas umilał występ Zespołu Ludowego Zawidzanie oraz orkiestry dętej OSP Zawidz. Na scenie przed Urzędem Gminy wystąpili także Sunny Girls, Kamraci oraz Number One. Zabawa dożynkowa w Zawidzu trwała do późnych godzin nocnych.