25 czerwca w Zawidzu odbyła się uroczystość 110 lecia istnienia OSP Zawidz. Podczas obchodów jubileuszu jednostka OSP została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Medalem Pamiątkowym Pro Masovia przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Medal ten otrzymała także w uznaniu zasług dla województwa Orkiestra Dęta OSP w Zawidzu. W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Dariusz Franczak - Wójt Gminy Zawidz, Jan Laskowski - Starosta Sierpecki oraz radni gminni i powiatowi. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele z naszej gminy partnerskiej na czele z Robertem Malinowskim - Wójtem Gminy Łukta oraz delegacja strażaków ochotników z tamtejszej jednostki.