W dniu 22 czerwca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXII Sesja Rady Gminy, na której radni podjęli uchwały między innymi w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, udzielenia Wójtowi Gminy Zawidz absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok, zatwierdzenie realizacji kilku projektów edukacyjnych, przedłużenie funkcjonowania punktów przedszkolnych, w sprawie bezprzetargowego zbycia działki oraz udzielenia dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.