1 czerwca w Sali konferencyjnej UG Zawidz Wójt Gminy Zawidz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy podpisali ze Starostą Sierpeckim umowę współpracy dotyczącą pozyskania środków unijnych na realizację projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu Sierpeckiego”. Zadanie byłoby realizowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś piorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku – Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu.

Projekt zakłada budowę systemu złożonego z zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem, służącym do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Szczutowo, Sierpc i Zawidz.

18882168 1380990301984634 6524986840141427131 n

18766127 1380990305317967 8590766412337289869 n