Dziś w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XX sesja Rady Gminy Zawidz. Przyjęto na niej uchwały zmierzające do dostosowania sieci szkół do wymogów nowego ustroju szkolnego. Ponadto podjęto decyzję o niewyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego, ustalono zasady korzystania ze stołówek szkolnych, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Decyzją radnych wsparcie finansowe otrzymała: Gminna Spółka Wodna (na działalność statutową), Powiatowy Szpital w Sierpcu (zakup sprzętu) oraz parafia Zawidz (konserwacja zabytkowego kościoła w Zawidzu).