Firma Greenland Technology przystąpiła do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawidz. Jest to konsekwencja dofinansowania jaką uzyskał Urząd Gminy Zawidz na unieszkodliwienie tego niebezpiecznego minerału. Przyznana gminie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła aż 47.478,00 złotych. Dzięki dofinansowaniu 104 gospodarstwa z terenu naszej gminy pozbędą się azbestu. Daję to łączną sumę ponad 246 ton unieszkodliwionego niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.