W Zawidzu Małym staraniem tamtejszego sołtysa Cezarego Krupińskiego oddano do użytku odnowioną świetlice wiejską. Remont wykonali pracownicy miejscowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Odnowiona sala bankietowa wraz z zapleczem gastronomicznym i sanitarnym może służyć mieszkańcom nie tylko do zebrań sołeckich, ale także do organizacji imprez okolicznościowych.