28 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej. W zebraniu uczestniczył wójt Dariusz Franczak, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Wójt Gminy Zawidz zaznaczył dobrą współpracę zarządu z samorzadem gminy. Słowa uznania pod adresem władz Gminnej Spółki Wodnej padły także od urzedników ze Starostwa jak i RDOŚ z Warszawy.

Podczas zebrania zarząd spółki podsumował zeszłoroczna działalność oraz przedstawił stan finansowy za 2016 rok. Zarząd za swoja pracę w 2016 roku otrzymał od członków spółki absolutorium.