28 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zawidzu odbyło się spotkanie założycielskie nowego klubu sportowego na terenie gminy Zawidz. Inicjatorem powstania stowarzyszenia, które będzie prowadzić klub sportowy był lokalny społecznik Andrzej Kanigowski.  

W spotkaniu wziął udział wójt Dariusz Franczak, który zaproponował nazwę dla nowego klubu - Klub Sportowy Zawidz (KS Zawidz).

Uczestnicy spotkania założycielskiego wybrali władze klubu, w którego skład weszli:

Prezes klubu-Andrzej Kanigowski
Z-ca prezesa-Arkadiusz Świeczkowski
Sekretarz-Michał Mrożewski
Skarbnik-Łukasz Wróblewski
Członek zarządu-Grzegorz Marciniak

Klub będzie wielosekcyjny. Plany organizacyjne stowarzyszenia prowadzącego klub są także związane z rewitalizacją zawidzkiego stadionu, gdzie miejsce do rozgrywania meczy ma znaleźć zawidzka drużyna piłki nożnej.