Zawidz jako pierwsza w powiecie sierpeckim gmina wiejska nawiąże współpracę partnerską w dziedzinie kultury z innym samorządem. Z inicjatywy Dariusza Franczaka Wójta Gminy Zawidz nasza gmina będzie współpracować z mazurską gminą Łukta.

Herb gminy Łukta

17 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie doszło do wstępnego uzgodnienia szczegółów przyszłej współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy Gminą Zawidz, a Gminą Łukta. Po wzajemnej akceptacji proponowanych wspólnych projektów turystyczno – kulturalnych w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa współpracy.

Łukta to mazurska gmina wiejska położona w województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim. Jej tereny usytuowane są na pojezierzu mazurskim w pięknym otoczeniu lasów i jezior. Gmina Łukta ma na swoim terenie ponad dziesięć dużych mazurskich jezior z infrastrukturą hotelowo – rekreacyjną. Czyste powietrze i jeziora bogate w ryby są dobrym miejscem do odpoczynku i spędzenia wolnego czasu, a tym samym rozwoju kultury. Gmina liczy blisko pięć tysięcy mieszkańców. W swojej historii Łukta posiadała prawa miejskie. Wielkim atutem oprócz walorów przyrodniczych jest także działalność kulturalna mieszkańców Łukty.

Elementem, którym szczyci się ten samorząd jest Gminny Ośrodek Kultury. W nowo wybudowanym budynku mieści się przestronne kino, w którym odtwarzany jest aktualny repertuar filmowy. Tu także znajduję się sala komputerowa, warsztatowa, czy baletowa. Prowadzone w nich są liczne zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży – warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne. Szeroki jest także wachlarz imprez kulturalnych organizowany przez GOK w Łukcie – od festiwali kameralnych, aż po Dni Łukty. Prężnie działa także biblioteka, zlokalizowana w budynku GOK-u, która organizuję wiele różnych inicjatyw czytelniczych – wieczorki poetyckie, spotkania autorskie. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie to także miejsce spotkań tutejszych seniorów, którzy wieczorami zbierają się by wspólnie spędzać czas, którego efektem jest aktywnie działający chór, występujący na wielu festiwalach.

Współpraca pomiędzy Zawidzem, a Łuktą będzie polegać na organizowaniu wspólnych imprez kulturalnych, konkursów dla dzieci i młodzieży z terenu obu gmin. Wizytach władz samorządowych i zespołów ludowych, orkiestr dętych i innych organizacji (kół gospodyń) w uroczystościach organizowanych przez samorządy mi. in. dniach gminy, czy dożynkach.

Na wiosnę planowane jest oficjalne spotkanie wójtów i przedstawicieli rad gmin oraz podpisanie umowy współpracy. Wymiana doświadczeń pomoże w rozwoju życia kulturalnego i turystycznego oraz integracji młodzieży i mieszkańców w obu gminach. Na współpracy zyskają zarówno samorządy, ale przede wszystkim mieszkańcy gminy Zawidz i Łukta.