W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz obyła się kolejna Sesja Rady Gminy. Podjęto uchwały zmierzające do dostosowania sieci szkół na terenie gminy do nowego ustroju szkolnego. Podczas sesji poruszono także kwestie działalności Ośrodka Zdrowia na terenie gminy Zawidz.