Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał koniecznej przycinki drzew w zawidzkim parku. Poprawi ona estetykę wyglądu centrum miejscowości.